ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรม การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว วันที่ 17-21 สิงหาคม 2556

ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรม การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว วันที่ 17-21 สิงหาคม 2556  ตามแนวหลวงพ่อเทียนโดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ ศิษยห์ ลวงพ่อคาเขียน วัดป่าสุคะโต ณ ห้องประชมุ มโนราห์ โรงแรม อัปสรา บีช ฟร้อนท์ รีสอรท์ แอนด์ วิลล่า เขาหลัก

Read more

เปิดประตูใจ ครั้งที่ ๑๖๐

เปิดประตูใจ ครั้งที่ ๑๖๐ เพียรบ่ม ภ า ว น า ให้แช่มชื่นและ จิ ต ตื่ น รู้ จำเริญ รู้ แ จ้ ง

Read more

บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ

บ้านจิตสบายก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบแทนพระคุณแก่พระรัตนตรัย ตลอดถึงครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนธรรมะไว้ดีแล้ว ในการเผยแผ่หลักธรรม อันมุ่งสู่ความพ้นทุกข์ในพุทธศาสนาแก่สาธารณชน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการเจริญสติตามหลักในสติปัฏฐานสี่ (กาย เวทนา จิต ธรรม) เพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วไป  และเก็บอนุรักษ์เพื่อถ่ายทอดสืบต่อไปจนถึงชนรุ่นหลัง กิจกรรมของบ้านจิตสบาย 1.    เป็นสถานที่แสดงธรรมเกี่ยวกับการเจริญสติ (ท่านสามารถตรวจสอบกำหนดการแสดงธรรมต่างๆ ได้จาก ปฏิทินธรรม ) 2.    เป็นสถานที่สัปปายะเพื่อการภาวนา 3.    เป็นแหล่งศึกษา

Read more

วัดแพร่แสงเทียน จังหวัดแพร่

  วันและเวลาปฏิบัติธรรม ๑ – ๙ พฤษภาคม                           ร่วมทีมงานสุขภาพกับคณะหมอเขียว ลาสเวกัส เนวาด้า ๑๐ – ๑๘ พฤษภาคม                      ร่วมทีมงานสุขภาพกับคณะหมอเขียวที่ Los

Read more

สำนักสงฆ์ถ้ำเขาพระ จังหวัดกระบี่

คำแนะนำ นักปฏิบัตธรรม ควรเตรียมตัวก่อน มาปฏิบัติธรรม ที่ สำนักสงฆ์ ถ้ำเขาพระ ดังนี้ 1. มีทุกข์ 2. จะใส่ชุดขาวหรือไม่ใส่่ชุดขาวก็ได้ 3. มีห้องพัก ชาย หญิง แยกเป็นสัดส่วน การรับสมัคร ไม่มีคอร์สอบรมโดยเฉพาะ ผู้สนใจมาได้ตามสะดวกทุกวัน แต่อาจโทรมาแจ้งหลวงพ่อสมบูรณ์ไว้ก่อนล่วงหน้า จำนวนรับสมัคร

Read more

เชิญปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2556

วัดป่าสุคะโตตั้งอยู่ที่หมู่ ๘ บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิประมาณ ๕๐ กิโลเมตร บนเนื้อที่ ๕๐๐ ไร่ ในเทือกเขาภูแลนคาหรือภูโค้ง ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๔๗๐ เมตร

Read more