พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช “ตั้งใจมั่นสู้แล้วไม่ถอย”

ถ้าเราเคยสร้างทานบารมี เคยสละอย่างพระเวสสันดร สละสมบัติ สละลูก สละเมีย กระทั่งชีวิตก็กล้าสละ ถึงนาทีสุดท้าย มันจะกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะ แต่ถ้าเรารักตัวเอง หวงตัวเองสุดขีดเลย กลัวทุกข์กลัวยาก สารพัด มันจะไม่กล้า ใจมันจะท้อถอยออกมา มันจะข้ามภพข้ามชาติไม่ไหว หรืออย่างเรามีขันติบารมีเราฝึกความอดทนอดกลั้น ในนาทีที่จะแตกหักความทุกข์มันท่วมท้น ทุกข์บดขยี้เราปางตาย เราจะอดทนอดกลั้นได้ไหม หรือเราจะถอย

Read more

พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช “จึงมุ่งสู่ความหลุดพ้น”

Read more