รู้กาย รู้จิต สิ้นทุกข์ อ. กำพล ทองบุญนุ่ม

กายและใจ มีไว้ให้รู้
รู้ให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริง
เมื่อรู้แล้วเราก็จะสิ้นทุกข์ได้
อ.กำพล มาท้าให้ลอง ท้าให้ทำ ท้าให้เจริญสติ
เมื่อมีสติแล้ว จะมีสุขเพิ่มขึ้น มีทุกข์ลดลง

จริงไหม…. ?????

Read more

อยู่อย่างไรให้ใจไม่ทุกข์ โดย อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยธรรมบรรยาย ๓ เรื่อง คือ
อยู่อย่างไรให้ใจไม่ทุกข์ การเจริญสติในชีวิตประจำวัน
และ ไม่หมายมั่น

ท่าน อ.กำพล ได้ถ่ายทอดเทคนิคการปฏิบัติออกมาจากประสบการณ์
โดยตรงของท่าน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ในการกระตุก กระตุ้น แนะแนวทางการรู้อย่างซื่อๆ และให้กำลังใจในการทำความเพียร

ลองมาศึกษากันดูไหมว่า ทำอย่างไรให้ใจเราไม่ทุกข์

Read more

ไม่ได้อยู่ที่เราคิดว่าผิดหรือถูก – อ.สุภีร์ ทุมทอง

“…ฉะนั้น ที่ผมบรรยายมาหลายครั้งก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องกองทุกข์หรือว่าก้อนทุกข์ โดยผ่านบุคคลชนิดต่างๆ ถึงแม้จะยังไม่เข้าใจชัดในแง่เป็นรูปนามเป็นกองทุกข์ แต่ว่าอย่างน้อยก็จะได้ปฏิบัติต่อคนต่างๆได้ถูกต้อง มีแง่คิดหรือจิตใจที่กว้างขวางขึ้น คือทิฐิต่างๆมันก็จะลดลงถ้าเข้าใจ วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เรื่องทุกข์อะไรต่างๆนี้ วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้สิ่งต่างๆตามที่มันเป็น เบื้องต้นก็คือเราต้องการละทิฐิก่อน

Read more

“เครื่องบอกภูมิธรรม” โดย อ. กำพล ทองบุญนุ่ม

“ก า ร เ ห็ น แ จ้ ง ใ น อ า ร ม ณ์ สามารถเปลี่ยนสถานะความเป็นปุถุชน ให้กลายเป็นอริยะบุคคลได้ …สิ่งที่มาปรุงแต่งจิต คืออารมณ์

Read more

การวางภาระ โดย กำพล ทองบุญนุ่ม

จิตที่ไม่ยึดถือเป็นจิตที่โปร่ง…เบา…สบาย พอเรารู้แล้วความทุกข์มันก็เบาลงไป แล้วคอยตักเตือนตัวเองไว้บ่อยๆใจก็เบาเรื่อย ถ้าใจไม่แบกภาระเรียกว่าใจเบา ใจโปร่ง ที่เราสวดมนต์ว่า…ภาระหะเวปัญจักขันธา…ขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเน้อ…มันหนักที่ตรงไหน? มันหนักตรงที่ไปแบกเข้าไว้นั่น ตรงที่ไปยึดถือนั่นแหละ มันหนักตรงนั้น ถ้าเราไม่ยึดถือมันก็ไม่หนักอะไร เราเดินมือเปล่ามันก็ไม่หนัก ถ้าโยมหิ้วกระเป๋าไปด้วยมันก็หนัก ถ้าใส่ของมากมันก็หนักเข้าไปอีก หิ้วย่ามใบเดียวนี่ก็หนักแล้ว เวลาไปไหนมาไหนไม่อยากจะเอาไปเสียด้วยซ้ำไป แต่ไม่เอาไปก็ไม่ได้ไม่รู้จะใส่อะไรก็ต้องหิ้วย่ามไป ของอื่นไม่จำเป็นไม่อยากจะหิ้วไป เดินทางนี่ไปให้มันสบายๆ เบาๆ จิตที่เบา คือจิตที่ไม่ยึดถือ จิตที่เบา ก็คือจิตที่ไม่เข้าไปยึดถืออะไรๆ

Read more