อ.สุภีร์ ทุมทอง “เมื่อเจตนาต่าง กรรมก็เลยต่าง”

“… เรื่องเกี่ยวกับกรรมนี้มันเกี่ยวกับจารีตด้วย เกี่ยวกับยุคสมัยด้วยเช่นกัน เกี่ยวกับยุค เกี่ยวกับสมัย เพราะว่าเรื่องของกรรมมันเกี่ยวกับเจตนา พวกกฏหมายก็ดีอะไรก็ดีพวกนี้ มันก็มีผลต่อความรู้สึกของเรา สมมุติแต่ก่อนไม่มีกฎหมาย ในด้านพวกเกี่ยวกับลิขสิทธ์อะไรต่างๆ เราก็ไม่มีความคิดที่จะไปขโมยเค้า เราก็ใช้ไปอย่างงั้นแหละ ก็ไม่รู้สึกที่จะต้องขโมยใครอะไรมา แต่พอหลังๆชักจะมีกฏหมายพวกนี้มาอะไรมา แล้วเราก็รู้เรื่องด้วย ทีนี้พอรู้เรื่องแล้วก็ชักจะมีปัญหาขึ้นมา กฏเกณฑ์ กฏระเบียบ กฏหมาย จารีต

Read more

ปฏิบัติตามลำดับ อ.สุภีร์ ทุมทอง

สมาธิ เป็นธรรมะตัวกลางในการที่จะทำให้เราเกิดปัญญา แต่ไม่ใช่ว่า มาเริ่มต้น ก็ทำสมาธิเลย อ. สุภีร์สรุปจากพระไตรปิฎกได้ว่า มีอยู ๕ ขั้นตอน ในการที่จะทำให้เรามีสัมมาสมาธิได้ดี ที่มา : ชมรมกัลยาณธรรม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Read more

มรณสติ อ.สุภีร์ ทุมทอง

พรุ่งนี้กับชาติหน้า อะไรจะมาก่อนกัน ?? ถ้าพรุ่งนี้คุณไม่หายใจ สิ่งที่คุณหามาทั้งหมด… จะทำอย่างไร ?? เห็นไหม… แค่นี้ คุณก็เริ่มตระหนักถึงความตายที่ยังมาไม่ถึง พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการเจริญมรณสติ ถึงกับยกย่องผู้ที่สามารถเจริญมรณสติได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ลองดูสักนิดไหม… ? ไม่มีใครรู้หรอกว่า… พรุ่งนี้เช้าจะเป็นอย่างไร ???????? ที่มา :  ชมรมกัลยาณธรรม

Read more

อานาปานสติ อ.สุภีร์ ทุมทอง

พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ อานาปานสติ ว่า ผู้ใดฝึกได้มาก   ย่อมทำให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ ซึ่งจะทำให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์ และถึงพร้อมด้วยวิชชาและวิมุตติในที่สุด อ.ุสุภีร์   ได้้อธิบายถึง อานาปานสติ อย่างละเอียด ทำให้เข้าใจถึงวิธีและอานิสงส์ของการทำอานาปานสติ ที่มา  : ชมรมกัลยาณธรรม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Read more

กายาคตาสติ อ.สุภีร์ ทุมทอง

พระพุทธองค์ทรงตรัสถึง กายคตาสติ ว่า หากทำให้มากแล้ว จะมีผลมา มีอานิสงส์มาก และทรงตรัสสอนถึงการทำกายคตาสติ 18 วิธี ซึ่ง อ. สุภีร์ ได้นำมาอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น พร้อมทั้งแนะนำว่า ผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆ สมาธิยังไม่มากพอ ก็ควรใช้ฐานกายนี้เป็นเจ้าเรือน ให้สติมาเกาะอยู่ เพราะฐานกายนี้ใหญ่ หนักแน่น

Read more

อริยสัจ ๔ โดย อ. สุภีร์ ทุมทอง

คนทั่วไป เมื่อกล่าวถึง ” อริยสัจ ๔ ”
ก็มักจะคิดว่า รู้แล้ว ท่องจำกันมาตั้งแต่่ประถม
ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

Read more

ถ้าไม่ยอมรับความจริง แล้วเมื่อไหร่จะยอมรับความจริงได้ – อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

“…แทนที่จะดูมันให้เห็นความจริง
กลับกลายเป็นพยามจะให้มันสุขตลอด
พยามจะให้มันสงบตลอด
แล้วพอสงบได้ก็ดีใจเหลือเกิน
ว่านี่นะ เราเนี่ยปฏิบัติธรรมะได้ดีเหลือเกิน
ความสงบไม่เสื่อมเลย

Read more

แนวการปฏิบัติธรรม 5 การอยู่ด้วยธรรม

เราเฝ้าดูมันไป จนเห็นตามความเป็นจริงว่าสังขตธรรม หรือ สังขารธรรมทั้งหลายนี้เป็นที่พึ่งจริงๆ ไม่ได้ ก็ปล่อยวางสังขารนี้ จะไปรู้ธรรมอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นที่พึ่งจริงๆ ได้ เรียกว่าอสังขตธรรม วิ สังขารธรรม คือพระนิพพานนั่นเอง นี้เรียกว่ามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ ตอนนี้เราก็อยู่กับกายกับใจของเราไป ถ้าจิตออกนอกกายนอกใจไป เรียกว่าไม่ได้อยู่กับธรรมะ แล้ว ไปคิดนั่นคิดนี่ ส่งจิตไปโน้นทีนี้ที ดังนั้น

Read more