ดูกายเห็นจิต เสียงธรรม หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

  สติ หมายถึงความระลึกได้ ให้รู้สึกตัว การเคลื่อน การไหว กระพริบตาก็รู้ หายใจก็รู้ นี่จิตใจมันนึกคิดก็รู้ อันนี้เรียกว่า ให้มีสติก็ได้ หรือว่าให้รู้สึกตัวก็ได้ ความรู้สึกตัวนั้น จึงมีค่ามีคุณมาก เอาเงินซื้อไม่ได้ ให้คนอื่นรู้แทนเราไม่ได้ เช่นหลวงพ่อกำ(มือ)อยู่นี่ คนอื่นมองเห็นว่าความรู้สึก(ของ)หลวงพ่อเป็นอย่างไร? รู้ไหม? ไม่รู้เลย แต่คนอื่นมองเห็นว่า

Read more

เทียนร้อยธรรม หลวงพ่อเทียน

จิตใจดั้งเดิมของเรานั้นสะอาด สว่าง และสงบ สิ่งซึ่งมิได้สะอาด สว่างและสงบนั้น มิใช่จิตใจของเรา มันคือกิเลส (ยาง เหนียว) เราพยายามที่จะเอาชนะกิเลสนี้ แต่แท้ที่จริงแล้วนั้นกิเลสมิได้มีอยู่จริง แล้วเราจะไปชนะมันได้อย่างไร สิ่งที่เราต้องกระทำเพียงอย่างเดียวคือ เราเพียงแต่ดูจิตใจโดยชัดเจน เผชิญหน้ากับความคิดโดยแจ่มชัด เมื่อเราเห็นจิตใจอย่างชัดเจนโมหะก็จะไม่มีอยู่    

Read more

สติเป็นหลักใจ

 สติ ตามความหมายในทางพุทธศาสตร์แปลว่า ความระลึกได้, นึกได้, ความไม่เผลอ, การคุมใจไว้กับกิจ หรือกุมจิตไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือการปฏิบัตินั่นเอง         สติเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติในทางพุทธศาสนา เช่น สติในมรรค๘ หรือสติในโพชฌงค์๗ สติในสติปัฏฐาน๔ เป็นต้น. อันเป็นเหตุปัจจัยอันสําคัญยิ่งในการบรรลุถึงจุดหมายในการดับทุกข์ หรือความจางคลายหายจากทุกข์ ในที่นี้ผู้เขียนจะกล่าวจําเพาะเจาะจงลงไปในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ โดยเฉพาะสติให้เห็นเวทนาและจิตเป็นสําคัญ (เวทนานุปัสสนา และจิตตานุปัสสนา ในสติปัฏฐาน๔)            สตินั้นก็คือ กริยาหรืออาการหนึ่งของจิตนั่นเองที่ทำหน้าที่ระลึกได้หรือสำนึกพร้อม

Read more

อมตะชีวิต เหนือสุข เหนือทุกข์

ฉะนั้นก่อนที่จะกล่าวคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อความสุขความทุกข์ที่อยู่ตรงหน้า ปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย จึงควรต้องระมัดระวังว่า แท้ที่จริงเรากำลังหลงยึดหลงถือเข้าไปแล้วหรือไม่ จิตเกิดแล้วหรือไม่ และเรากำลังผลักไสความรู้สึก ความอินเหล่านั้นออกไปจากความคิดของเราใช่หรือไม่ คำว่าจิตไม่ใช่เรา คำนี้สำคัญนัก ความจริงมันเป็นเพียงการหาเหตุผลอย่างหนึ่งเพื่อมาหักล้างความรู้สึกสุขทุกข์ของตนที่อยู่ตรงหน้าในเวลานั้นใช่หรือไม่ แม้จะเป็นการเห็น การเห็นนั้นจริงเห็นจริงอยู่ แต่เป็นการเห็นด้วยสัญญา ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ลงไปอย่างนั้น แล้วในที่สุดก็น้อมใจเชื่อตามสัญญาเดิม ๆ

Read more

เสียงเทศน์เรื่อง รู้ผ่าน ของหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ,

การรู้เฉยๆ นี้ยังไม่เห็นความคิด รู้เรื่องรูปนามนี่ยังไม่เห็นความคิด มันคิดจากไหนไม่รู้ มันคิดแล้วมันก็เข้าไปในความคิด รู้ไปเรื่อยๆ รู้แต่ดี ชั่วไม่รู้ อันนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนควรจำเอาไว้ ความรู้สึกตัวเป็นรากเหง้าของบุญ ความไม่รู้เป็นรากเหง้าของบาป การรู้สึกตัวนั้น เป็นไม้ขีดไฟ เทียนไขนั้นก็คือ มันคิดเรารู้ เราพยายามจุดสองอย่างนี้ จุดแล้วก็สว่างขึ้นมา ก็เดินหนีออกจากถ้ำ ไม่เข้าไปอยู่ในถ้ำ ถึงจะต้องเข้าไปอยู่ในถ้ำ

Read more

ธรรมแท้ หลวงพ่อเทียน

การฟังธรรมถือว่าเป็นประโยชน์เราจะได้แนวคิดจากการฟัง แนวคิดที่เราได้รับฟังจากธรรมะนี้แหละก็จะได้เป็นแนวทาง นำเอาไปปฎิบัติเอาไปแก้ปัญหาชีวิตไปทำชีวิตที่มันมีความทุกข์ เปลี่ยนให้เป็นสุขได้การฟังธรรม ธรรมะมีไว้ทำใจ ทำใจไม่ให้ทุกข์เพราะว่าชีวิตเราบางสถานการณ์นะ เผชิญหน้ากับปัญหาบ้างทีเราอาจจะทำอะไรไม่ได้เลย แต่ว่าเราทำใจได้ ทำใจไม่ให้ทุกข์ได้ และทำได้ก่อนที่จะแก้ปัญหาข้างนอกด้วยซ้ำไป เราทำใจไม่ให้ทุกข์ได้บางทีปัญหาทุกอย่างก็ไม่ต้องแก้  แก้ไขอะไรก็ได้นะมันจบตรงที่ทำใจให้ไม่เป็นทุกข์นี่แหละ เพราะว่าเหตุการณ์บางอย่างนี้เราต้องรอเวลา และระหว่างรอเวลานี้เราก็จะมีความทุกข์คลุกเคล้าไปกับสิ่งเหล่านั้น ที่มา http://www.trueplookpanya.com คลิกที่นี่เพื่อฟัง 

Read more

วิธีเจริญสติ โดย หลวงพ่อเทียน

  [yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=noFDS2wk51s’] เนื่องในโอกาสอาจริยบูชา ๑๐๐ ปี ชาตกาล หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ จึงขอนำคำสอนเรื่องการเจริญสติ ซึ่งเป็นหัวใจของคำสอนของท่าน มาเผยแผ่ให้พุทธศานิกชนทุกท่านได้ปฏิบัติตาม เพื่อความสุขความเจริญในธรรม

Read more

นิพพาน

 นิพพาน ตามความหมายของท่านพุทธทาสภิกขุ ในหัวข้อเรื่อง หลักธรรมสําคัญในพุทธศาสนา หน้า๑๘๔ ท่านได้ให้ความหมายที่กระจ่างชัดถูกต้องดีงาม  จึงขอกราบอาราธนานำมาแสดงไว้ดังนี้         “นิพพาน  หมายถึง เย็นหรือดับลง  เย็นเหมือนไฟที่เย็นลง  หรือของร้อนๆอะไรก็ตามมันเย็นลง  นั่นแหละคืออาการที่นิพพานล่ะ……เพราะฉนั้นคําว่านิพพานนั้นที่เป็นภาษาชาวบ้านแท้ๆ  มันหมายถึงของที่ร้อนให้เย็นลงเท่านั้น  แต่แล้วเราจะหมายความเพียงเท่านั้นไม่ได้ นั่นมันเป็นเรื่องของวัตถุ    ส่วนนิพพานในเรื่องของธรรมะหรือทางศาสนามันหมายถึง เย็นลงแห่งไฟกิเลส ไฟกิเลสคือ ราคะ โทสะ โมหะ

Read more