คำสอนของฮวงโป

  เสียงอ่านหนังสือคำสอนของฮวงโปจากการแปลแล­ะเรียบเรียงโดยท่านพระพุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปัญโญ) – สวนโมขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Read more

อานาปานสติหมวดที่ ๔ ธัมมานุปัสสนา วิธีฝึกสมาธิ อานาปานสติ พุทธทาสภิกขุ

http://www.buddhadasa.com/sound10_anapa/anapa09.mp3

Read more

อานาปานสติหมวดที่ ๔ ธัมมานุปัสสนา วิธีฝึกสมาธิ อานาปานสติ พุทธทาสภิกขุ

http://www.buddhadasa.com/sound10_anapa/anapa08.mp3

Read more

อานาปานสติหมวดที่ ๓ จิตตานุปัสสนา วิธีฝึกสมาธิ อานาปานสติ พุทธทาสภิกขุ

http://www.buddhadasa.com/sound10_anapa/anapa08.mp3

Read more

อานาปานสติหมวดที่ ๒ เวทนานุปัสสนา วิธีฝึกสมาธิ อานาปานสติ พุทธทาสภิกขุ

http://www.buddhadasa.com/sound10_anapa/anapa07.mp3

Read more

ผู้ที่มีความสมควรแก่การทำจิตตภาวนา พุทธทาสภิกขุ

วิธีฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำให้ปฏิบัติ โดยรวบรวมจากปาฐกถาธรรมชุดอานาปานสติภาวนา ของท่านอาจารย์พุทธทาส ที่บรรยายแก่พระภิกษุ และกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรร

Read more