ความสุขง่ายๆ จาก พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

จิตของคนเราดูแล้วหลากหลายแตกต่างกันราวฟ้าดินชีวิตของคนแก่เฒ่ากับคนหนุ่มสาว คนรวยเป็นมหาเศรษฐีกับยาจกคนเก่งระดับดอกเตอร์กับคนไม่รู้หนังสือ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้คนดีที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

Read more

” เมื่อจะระงับอารมณ์โกรธ จึงเน้นที่ลมหายใจออก ด้วยการปรับเปลี่ยนลมหายใจ” พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบความโกรธเป็น ไฟไหม้ป่า ที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า ความโกรธเผาทั้งตัวเรา ตัวเขา ทั้งคนที่รักเราและคนที่เรารัก ถูกเผาทั้งหมด ไม่มีอะไรเหลือ เหมือนตกนรกทั้งเป็น มีแต่โทษ ไม่มีคุณเลยแม้แต่นิดเดียว

Read more

การทำสมาธิเป็นการบำบัดทางจิต

ชั่วโมงแห่งความคิดดี (ต่อ)……..ข้อปฏิบัติ 7 ประการ เพื่อสุขภาพใจดีในช่วงทศวรรษ 1970 ดร.เฮอร์เบิร์ต เบนสัน แพทย์โรคหัวใจแห่งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ศึกษาผู้ทำสมาธิแบบ Transcendental Meditation (TM) ผู้ที่ฝึกสมาธิแบบนี้จะนั่งหลับตาบริกรรมคำว่า มนตรา อยู่ในห้องที่เงียบสงัดวันละ 2 ครั้ง

Read more