ตัณหาพาให้เกิดทุกข์ หลวงพ่อทูล ขิปฺปญฺโญ

มนุษย์ทุกชาติชั้นวรรณะอยู่ในฐานะอย่างไร จะมีความอยากในกามคุณนี้เหมือนกันทุกคน พวกเทพ พรหม ก็ยังมีความอยากแต่อยากต่างกัน เทพอยากในกามคุณ พรหมอยากในความสุขในฌาน เว้นพรหมในชั้นสุทธาวาสของพระอนาคามี

Read more

สมาธิเป็นกำลังเสริม หลวงพ่อทูล ขิปฺปญฺโญ

การทำสมาธิมีความสำคัญเป็นอย่างมากทีเดียว เมื่อทำแล้วให้เอามาเสริมกับปัญญาให้เป็น ไม่เช่นนั้นจะเสียประโยชน์และเสียเวลาไปเปล่า เหมือนกับลิงที่ได้มะพร้าวมาแล้ว อุ้มไปอุ้มมาก็โยนทิ้งเท่านั้นเองของดีที่มีอยู่ในมะพร้าวนั้นจะไม่ได้กินแต่อย่างใด หรือเหมือนไก่เห็นเพชรพลอยก็จะปล่อยทิ้งไปไม่เกิดประโยชน์อะไร นี้ฉันใด ใจที่ทำให้เกิดสมาธิได้แล้วก็ปล่อยทิ้งไป ก็เพราะความไม่เข้าใจที่จะนำมาประกอบกับปัญญานั้นเอง ทำก็สักว่าทำไปเท่านั้น เรียกว่าทำสมาธิไม่มีหลักสูตร จึงเป็นทางตันอยู่เพียงเท่านั้น การทำสมาธิให้จิตมีความตั้งมั่นหรือความสงบ โดยแท้จริงแล้วเป็นอุบายเสริมให้กับปัญญาได้เป็นอย่างดีมิใช่ทำเพื่อให้เกิดปัญญาแต่อย่างใด หน้าที่ของสมาธิเป็นเพียงกำลังเสริมเท่านั้น จะนำไปเสริมทางผิดทางถูกนั้นขึ้นอยู่กับผู้น้อมไปใช้งาน ถ้าผู้มีความฉลาดก็นำไปประกอบกับสติปัญญา ให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรม ถ้าผู้โง่เขลาปัญญาทรามก็จะนำไปเสริมในทางที่ผิด ก็จะเกิดเป็นมิจฉาสมาธิไปจะแก้ไขไม่ได้เลย เพียงมีความสุขใจไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็เสื่อมไปเท่านั้นเอง จะทำสมาธิให้ใจมีความสงบอยู่ร้อยครั้งพันครั้งก็จะเป็นไปในลักษณะเวียนวนกันอยู่อย่างนั้น ที่เข้าใจว่าปัญญาจะเกิดจากสมาธิก็จะกลายเป็นความฝันไป คำพูดกันมานานแต่ไม่มีใครทำให้ปัญญาเกิดขึ้นจากสมาธินี้เลย นอกจากผู้ที่ท่านเคยได้ฝึกปัญญามาดี แล้วเอาปัญญาที่มีอยู่ไปประกอบกันกับสมาธิเท่านั้น เพราะสมาธิเป็นสื่อกลางเพียงเป็นกำลังเสริม จะเสริมไปในทางดีก็ดีไป เอาไปเสริมทางที่ผิดก็ผิดไป เช่นเอาไปเสริมทางดิรัจฉานวิชาในทางไสยศาสตร์เครื่องรางของขลังก็ได้ กำลังของสมาธิเป็นเพียงองค์ประกอบ จะนำไปประกอบทางที่ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับความเห็นของแต่ละบุคคลนั้นเอง

Read more