ความสุขที่แท้จริง” โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรม ครั้งพิเศษ

  Via : chasam4979

Read more

พระครูเกษมธรรมทัต “นำเดินจงกรม”

Read more

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี “ฟังเรื่องการเดินจงกรม”

Read more

ปรมัตถภาวนา : โอวาทปิด พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี)

ตอนนี้จิตยังไม่พ้นจากกิเลส กิเลสก็ย่อมเกิดขึ้นได้อยู่ตามเหตุปัจจัยครับ แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราต้องไม่ทำอะไรเลยเวลาเกิดกิเลสนะครับ การจะทำอะไร ไม่ทำอะไร ต้องขึ้นกับความจำเป็นหรือตามเหตุผลในแต่ละเรื่อง เช่นถ้าเกิดหิวแล้วอยากกินข้าวมันไก่ ถ้าสามารถกินได้โดยไม่มีผลกับโรคประจำตัว ก็กินได้นะครับ แต่ก่อนกินก็ให้หัดดูจิตที่อยากกิน กินแล้วจิตเป็นอย่างไรก็ให้ดูจิตไป แต่ถ้ามีโรคประจำตัวที่ไม่ควรกินข้าวมันไก่ ก็ไม่ควรกิน แล้วก็ดูจิตที่อยากกินไป พอไปกินอย่างอื่นแล้วจิตเป็นอย่างไรก็หัดดูจิตไป ส่วนที่ห้ามทำจริงๆ ก็คือ ที่ทำแล้ว ผิดศีล ครับ

Read more

ปรมัตถภาวนา : รู้ทันกิเลส พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี)

” ในความสุขฝ่อลง ถ้าจิตฟุ้งซ่านล่ะ ก็ใช้วิธีบังคับหรือ กำหนดจิตให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ลมหายใจบ้าง ท้องพองยุบบ้าง ความฟุ้งซ่านก็สงบลงไปได้ ทั้งหมดนี้เรียกรวม ๆ ว่าเป็นการต้านกิเลสเหมือนกัน แต่ว่าเป็นการต้านด้วยการบังคับควบคุมจิต ไม่ใช่การบังคับควบคุมกายหรือวาจา เหมือนกับทานและศีล ” http://ia700502.us.archive.org/22/items/surasak_01/poramat16_vbr.mp3

Read more

ปรมัตถภาวนา : วิปัสสนาญาณ พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี)

“จงทำญาณให้เห็นจิต เมื่อเห็นจิตได้ ก็จะสามารถแยกรูป ถอดด้วยวิชชามรรคจิต เพื่อที่จะแยกรูปกับกายให้อยู่คนละส่วน และจะเข้าใจพฤติของจิตได้ในลำดับต่อไป” http://archive.org/download/surasak_01/poramat15_vbr.mp3

Read more