พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช “จิตจึงต้องตั้งมั่น”

  ถ้าใจเรามีสัมมาสมาธิ มันจะตั้งมั่น สักว่ารู้สักว่าเห็น ปัญญามันจะเกิด จะเห็นเลยว่าทุกอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเรา แต่ถ้าใจเราไม่มีสัมมาสมาธิไม่ตั้งมั่น ไปดูอะไรมันก็จะเป็นเราไปหมดเลย เห็นความโกรธเกิดขึ้นมันก็เป็นเราโกรธ เห็นขามันเมื่อย ก็เป็นขาของเราเมื่อย จะเป็นอย่างนี้ตลอด งั้นเวลาที่ใจเราไม่ตั้งมั่น ไปรู้สิ่งต่างๆ จะสะสมความรู้สึกผิดๆ ความเห็นผิดๆตลอดเวลาเลย สะสมว่ามันมีตัวเรา มันมีตัวเรา แต่ถ้าเรามีสติถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาสติ มีสมาธิถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิ

Read more

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช “ออกจากสังสารวัฏ”

เจริญพรโยม โยมเยอะขึ้นทุกวันนะ เดี๋ยวนี้ล้นไปที่วัดหลวงพ่อทุกวัน ธรรมะจะดีที่สุด ต้องเรียนแบบลูกศิษย์คนหนึ่งอาจารย์คนหนึ่งจึงจะเรียนกันง่ายหน่อย ถ้าลูกศิษย์เป็นร้อยเป็นพันนะ อาจารย์สู้ไม่ไหว ฉะนั้นลูกศิษย์ต้องช่วยตัวเองให้เยอะๆ พยายามฟังซีดีที่หลวงพ่อเทศน์ไว้ [๑] ซีดีมีแจกให้ พยายามฟังนะ ฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง ทำใจให้สบายๆ ลืมความรู้เก่าๆ ไปชั่วคราว เปิดใจฟัง ถ้าฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง ฟังไม่กี่ครั้งก็จะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอก แล้วเราจะพบว่าธรรมะเหมือนเส้นผมบังภูเขาเท่านั้นเอง ไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอก ธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับ

Read more

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ” จึงต้องมีกำลังของสมาธิ “

“… จิตที่มันไม่มีกำลังของสมาธิหนุนหลัง มันรู้กายและเวทนายาก กายานุปัสสนา เวทนานุปัสสนา เป็นสติปัฏฐานที่เหมาะกับสมถยานิก เหมาะกับคนเล่นฌาน ถ้าเราไม่ได้มีฌานหนุนหลังอยู่ เรารู้กายมันจะหลงไปเพ่งกาย มันจะไม่สามารถรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นได้ จิตไม่สามารถตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูกาย แต่จิตจะกลายเป็นผู้เพ่งกายหรือผู้คิดเรื่องกายทำได้แค่นั้น ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นกาย จะเห็นธาตุไม่ได้ จะเห็นความเป็นธาตุของกายไม่ได้ จะเห็นได้แต่อวัยวะ เช่นเราไปรู้ลมหายใจ เราก็จะเห็นลมหายใจ รู้ท้องพองยุบ เราก็เห็นท้อง

Read more

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช “เพราะทำได้อยู่แล้ว”

“… เข้าใจหลักของการปฏิบัตินะ ลงมือทำ ยิ่งเราปฏิบัติ แรงของเราก็จะค่อยมากขึ้นๆ กำลัง จรวดมันจะออกจากโลกได้มันต้องใช้แรง มีกำลังมากๆ หลุดออกไปได้ จิตก็ต้องมีพลังมาก ในการที่จะถอดตัวออกจากสังสารวัฏได้ แต่ก่อนเขาไม่ค่อยสอนกันนะ แต่ก่อนสอนฆารวาส ทำทาน ถือศีล อย่างเก่งก็นั่งสมาธิ ฆารวาสนะ ถ้าเห็นทุกข์เห็นโทษ ของการมีชีวิตอยู่ทุกวันๆนี้มีแต่ทุกข์ มันก็อยากพ้นเหมือนกัน

Read more

พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช “เพราะคือความจริงของทุกสิ่ง”

“… ในความวุ่นวายบีบคั้นทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อเราเลือกไม่ได้เราต้องรู้วิธีที่จะอยู่กับมันให้ได้ คือถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะ ไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ เราสามารถอยู่ได้โดยไม่มีความทุกข์ทางใจ ความทุกข์มันเข้ามาได้แค่ร่างกาย แต่ความทุกข์มันเข้าไม่ถึงจิตถึงใจเรา ถ้าเรารู้จักวิธีที่จะดูแลจิตใจของเรา ความทุกข์มันเกิดจากใจเรา มันยอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏนี้ไม่ได้ อย่างสิ่งที่ดีๆกำลังปรากฏอยู่ เรายอมรับไม่ได้ว่ามันอยู่ชั่วคราว เราก็กังวลกลัวมันจะหายไป หรือพอมันหายไปก็เศร้าโศกเสียใจ สิ่งที่ดีๆหายไป เรายอมรับไม่ได้ หรือเรายอมรับไม่ได้ว่ามีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเรา

Read more

นาทีทองในสังสารวัฏ 2

ถ้าเราสามารถรู้กายตามความเป็นจริง รู้ใจตามความเป็นจริง รู้ซ๊ำแล้วซ๊ำอีก ถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดปัญญา มันจะเห็นความจริง ปัญญาเป็นความเข้าใจ จิตใจมันจะเข้าใจสภาวธรรมทั้งหลายนะ ทั้งกายทั้งใจ ทั้งรูปทั้งนาม ว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้ ก็ปล่อยว่างได้ เมื่อปล่อยวางได้ ก็พ้นทุกข์ได้ จิตใจจะมีแต่ความสุขถาวรแล้วคราวนี้ การปฏิบัติจริงๆ กรอบของมันมีเท่านี้เอง นาทีทองในสังสารวัฏเล่ม

Read more

นาทีทองในสังสารวัฏ 1

จิตใจของเรามีคุณภาพระดับไหน เราก็เห็นธรรมะระดับนั้น ถ้าวันไหนจิตใจเราขุ่นมัว โลกทั้งโลกจะขุ่นมัวไปหมด วันไหนจิตใจเราเบิกบานแจ่มใส โลกนี้เบิกบานแจ่มใสไปกับเราด้วย ถ้าวันใดใจของเราพ้นจากความปรุงแต่ง เราจะเห็นธรรมที่พ้นความปรุงแต่ง นาทีทองในสังสารวัฏเล่ม 1 (กัณฑ์ที่ 1 – 5) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Read more

เชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย ” โรดแม็พ ธรรมปฏิบัติ ” โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557 เริ่มลงทะเบียน 9.30 น บรรยายธรรม 12.00 – 13.30 น ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Read more

อานาปานสติ เพื่อเจริญปัญญา

หลวงพ่อไม่เห็นกรรมฐานใดอัศจรรย์เหมือนอานาปานสติ ลึกล้ำจนถึงขนาดยอมรับเต็มปากเต็มคำเต็มหัวใจเลย ว่าเป็นกรรมฐานของพระมหาบุรุษ ไม่ใช่กรรมฐานที่คนทั่วๆ ไปจะทำได้ชำนิชำนาญ ทีนี้พวกเราทำไม่ได้ทั้งหมด เราก็เลือกเอาส่วนที่ทำได้ หายใจแล้วรู้สึกตัวไป หายใจไปแล้วจิตหนีไปคิด คอยรู้ทัน ทำตรงนี้ให้ได้ หายใจไปแล้วจิตหนีไปคิด คอยรู้ทันๆ จิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมา พอจิตเป็นผู้รู้แล้วจะดูกายดูใจก็ดูไปเลย ไม่ต้องไปเข้าฌานก็ได้ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Read more

อานาปานสติ เพื่อเจริญปัญญา

หลวงพ่อไม่เห็นกรรมฐานใดอัศจรรย์เหมือนอานาปานสติ
ลึกล้ำจนถึงขนาดยอมรับเต็มปากเต็มคำเต็มหัวใจเลย
ว่าเป็นกรรมฐานของพระมหาบุรุษ
ไม่ใช่กรรมฐานที่คนทั่วๆ ไปจะทำได้ชำนิชำนาญ
ทีนี้พวกเราทำไม่ได้ทั้งหมด เราก็เลือกเอาส่วนที่ทำได้
หายใจแล้วรู้สึกตัวไป หายใจไปแล้วจิตหนีไปคิด คอยรู้ทัน ทำตรงนี้ให้ได้
หายใจไปแล้วจิตหนีไปคิด คอยรู้ทันๆ จิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมา
พอจิตเป็นผู้รู้แล้วจะดูกายดูใจก็ดูไปเลย ไม่ต้องไปเข้าฌานก็ได้

Read more