วิถีทางแห่งความสุข (ที่แท้จริง) โดย ภิกษุณี Annabel ตอนที่ 1

สังฆะที่รัก
วันนี้ ฉันขอบรรยายเกี่ยวกับ ความจริงอันประเสริฐสี่ประการ หรือ อริยสัจสี่ ซึ่งประกอบด้วย
1. ทุกข์ (Ill-being)
2. เหตุให้เกิดทุกข์ (The way to ill-being)
3. ความดับทุกข์ (The end of the way to ill-being)
4. วิถีทางแห่งความดับทุกข์ (The way to end the way to ill-being)
การอธิบายเช่นนี้เป็นวิธีของทางอินเดีย ซึ่งมักจะแสดงลักษณะในด้านลบ ในวิธีของทางตะวันตก เรามักจะใช้คำว่า “สุข” ซึ่งเป็นด้านบวก นักวิชาการได้ แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอริยสัจสี่ไว้มากมาย ที่จริงแล้ว อริยสัจสี่ คือ การปฏิบัติ เราไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิชาการจึงจะสามารถเข้าใจได้ ไม่จำเป็น แม้กระทั่งเป็นชาวพุทธ ขอให้เราเป็นนักปฏิบัติก็พอ

Read more

ธรรมบรรยายโดยธรรมาจารย์ “สติ สมาธิ ปัญญา”

มื่อเรามีสติ สมาธิก็อยู่ตรงนั้น มันเหมือนต้นไม้และเงาของมัน เมื่อมีต้นไม้ ก็จะมีเงาของมัน มันอยู่ด้วยกันเสมอ เป็นไปด้วยกัน เมื่อเราเริ่มฝึกสติ เราก็เริ่มฝึกสมาธิด้วย เมื่อเราเดิน เราเดินอย่างมีสติ สมาธิก็เริ่มได้รับการบ่มเพาะ

Read more

ธรรมบรรยายโดยธรรมาจารย์ “สู่อนาคตที่เป็นไปได้”

ถ้าเราต้องการอนาคตที่สงบ สันติ มีความสุข เราต้องทำในขณะนี้ อย่างตระหนักรู้ เต็มเปี่ยมด้วยสติ องค์ประกอบของความสุขนั้นประกอบด้วยความทุกข์ที่เราจะต้องโอบรับเอาไว้ โอบกอด และแปรเปลี่ยนมัน สติคืออาหารของความสุข เมื่อเราเข้าภัตตาคารเราไม่ได้เข้าไปเรียนสูตร-ตำรับอาหาร แต่เราเข้าไปเพื่อรับประทานอาหาร เมื่อเรามาวัดเราไม่ได้มาเพื่อเรียนพระสูตร แต่เรามาปฏิบัติเพื่อลิ้มรสความสุขจากการปฏิบัติ ความสุขต้องการอาหารเพื่อจะเติบโต และสติคืออาหารของความสุข อย่าเพียงแต่เรียนพระธรรม อย่าเพียงแต่เรียนเรื่องสติ แต่ขอเบิกบานในการฝึกสติ และตั้งใจฝึกฝน ขอให้สืบเนื่องความสุข สืบเนื่องการฝึกฝนเพื่อหล่อเลี้ยงความสุขนี้

Read more

ธรรมบรรยายโดยท่านติช นัท ฮันห์ “สิ่งแวดล้อมของเรา: การสัมผัสของขวัญแห่งชีวิต ตอนสุดท้าย “

จุดจบแห่งอารยธรรมของเรา (เสียงระฆังแห่งสติ ) ) ) หายใจเข้า ฉันรู้ว่าอารยธรรมนี้กำลังก้าวไปสู่จุดจบ หายใจออก อารยธรรมนี้ไม่สามารถหลีกหนีการอวสาน เราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับถึงจุดจบแห่งอารยธรรมของเรา เหมือนกับที่เราควรจะยอมรับความตายของเรา เรารู้ว่าจะมีอารยธรรมอื่นเกิดขึ้นใหม่ในภายภาคหน้า อาจจะเป็นหนึ่งหรือสองล้านปีหลังจากนี้ เราสัมผัสกับความจริงแห่งอนิจจัง ดังนั้นเราจึงมีความสงบ เมื่อเรามีความสงบ เราจะมีความหวังอีกครั้ง ด้วยความสงบแบบนี้ เราสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในการปกปักรักษาโลกของเรา ด้วยความกลัวและความสิ้นหวังเราจะไม่สามารถรักษาโลกของเรา

Read more

ธรรมบรรยายโดยท่านติช นัท ฮันห์ ” สิ่งแวดล้อมของเรา: การสัมผัสของขวัญแห่งชีวิต ตอนที่ 3 “

หายใจเข้า ฉันรู้ว่าฉันต้องแก่ชราขึ้นเป็นไปตามธรรมชาติ
หายใจออก ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถหลีกหนีจากความแก่ชรา

หายใจเข้า ฉันรู้ว่าฉันต้องพบกับความเจ็บป่วยเป็นไปตามธรรมชาติ
หายใจออก ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถหลีกหนีความเจ็บป่วย

หายใจเข้า ฉันรู้ว่าฉันต้องตายเป็นไปตามธรรมชาติ
หายใจออก ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถหลีกหนีความตายได้

หายใจเข้า ฉันรู้ว่าสักวันหนึ่งฉันต้องละจากทุกสิ่งและทุกคนที่ฉันรัก
หายใจออก ไม่มีทางที่ฉันจะได้อยู่กับพวกเขาตลอดไป

Read more

ธรรมบรรยายโดยท่านติช นัท ฮันห์ ” Engaged Buddhism ตอนที่ 4″

เราทราบดีว่า อริยสัจข้อที่ 1 คือความทุกข์ ส่วนข้อ 4 คือหนทางสู่ การดับทุกข์ ถ้าเราไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับอริยสัจข้อที่ 1 เราก็ไม่ สามารถเห็นหนทางของการดับทุกข์ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องมองอย่าง ลึกซึ้งในความทุกข์ที่เกิดขึ้น แล้วเราก็จะเห็นอริยสัจข้อที่ 4 คือหนทาง แห่งการดับทุกข์ นั่นคือคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นถ้าเรา วิ่งหนีจากอารมณ์ความรู้สึก ความเจ็บปวดต่างๆ เหล่านั้น ก็ทำให้เรา หลีกเลี่ยงและไม่มีโอกาสที่เห็นหนทางที่จะหลุดออกจากความเจ็บปวด เหล่านั้นได้ เพราะฉะนั้น เราต้องกลับมาสู่บ้านในปัจจุบันของเรา และ อยู่กับมันอย่างเต็มเปี่ยม

Read more

ธรรมบรรยายโดยท่านติช นัท ฮันห์ “Engaged Buddhism ตอนที่ 3”

ความหมายของ Engaged Buddhism Engaged Buddhism หรือ พระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตประจำวันของเรา ก็คือการนำ พุทธศาสนาให้ปรากฏอยู่ในทุกชั่วขณะในชีวิตประจำวันของเรา นี้คือความหมายที่แท้จริง อย่างแรกของ Engaged Buddhism แต่บางทีเรามักคิดว่า Engaged Buddhism เป็น พระพุทธศาสนาที่ต่อสู้เพื่อสันติภาพ เพื่อสังคม ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน

Read more

ธรรมบรรยายโดยท่านติช นัท ฮันห์ ” Engaged Buddhism ตอนที่ 3 “

หลังจากเขียน “พุทธศาสนาสำหรับวันนี้” (Buddhism for Today) แล้ว ฉันวางแผนที่จะเขียนหนังสือที่ชื่อว่า “พุทธศาสนา สำหรับพรุ่งนี้” (Buddhism for Tomorrow) (ผู้ฟังหัวเราะ) แต่ว่าเมื่อถึงเวลานั้น ฉันก็ถูกห้ามไม่ให้เขียน เพราะฉันเรียกร้องเรื่อง สันติภาพ รัฐบาลทางใต้ต่อต้านไม่ให้เขียน เพราะว่าฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และฉันก็กำลังเดินทางอยู่ในต่างประเทศ ไม่สามารถกลับเข้ามาได้ ฉันจึงต้องใช้ชีวิตอยู่นอกประเทศ และฉันยังไม่สามารถเขียนหนังสือโดยใช้ชื่อตัวเองได้ ต้องใช้นาม ปากกาเขียนหนังสือ เพื่อที่จะส่งกลับมาพิมพ์ให้ชาวเวียดนามได้อ่าน เมื่อหนังสือของฉันถูกสั่งห้าม ฉันก็ใช้ชื่อใหม่ว่า ซู ดัง ลู (Su Ðan Lu) และใช้อีกชื่อว่า เหวียนลาง (Nguyên Lang) ดังนั้น ถึงแม้ว่าฉันจะถูกเนรเทศอยู่ต่างประเทศถึงสามสิบเก้าปีนั้น ฉันก็เขียน หนังสือมากมายภายใต้ชื่อต่างๆ ให้กับชาวเวียดนามได้อ่านอย่างต่อเนื่อง

Read more

ธรรมบรรยายโดยท่านติช นัท ฮันห์ ” สิ่งแวดล้อมของเรา: การสัมผัสของขวัญแห่งชีวิต 2 “

เมื่อฉันมองไปยังดวงตะวันบนท้องฟ้า
ฉันรู้ว่านั่นคือหัวใจอีกดวงหนึ่งของฉัน
หากหัวใจของฉันหยุดเต้น
ฉันคงตายในทันที
แต่หากหัวใจอีกดวง ซึ่งคือดวงตะวัน
เกิดระเบิดขึ้น
หรือหยุดทำหน้าที่ของดวงตะวัน
ฉันก็คงตายทันทีเช่นเดียวกัน

Read more

ธรรมบรรยายโดยท่านติช นัท ฮันห์ “Engaged Buddhism ” ตอนที่ 2

เวลาที่แม่กล่อมลูก พลังแห่งความอ่อนหวาน ความนุ่มนวลของแม่จะแผ่ซ่านเข้าไปอยู่ใน ตัวของลูก และในชั่วขณะสองสามนาที ลูกก็จะรู้สึกดีขึ้นเพราะได้รับพลังอ่อนโยน อ่อนหวาน นุ่มนวลแผ่ซ่านเข้าไป เช่นเดียวกัน เวลาที่เรามีอาการซึมเศร้าเกิดขึ้น เราเชื้อเชิญเมล็ดพันธุ์ แห่งสติขึ้นมาให้กลายเป็นพลังแห่งสติอยู่ในจิตรับรู้ของเรา พลังแห่งสติจะตระหนักรู้พลังแห่ง การซึมเศร้า และจะโอบกอดพลังแห่งความซึมเศร้านั้น ด้วยความรักอ่อนโยนนุ่มนวล ไม่มีการ ต่อสู้ พลังแห่งสติทำด้วยความอ่อนโยน ไม่มีการแบ่งแยก ไม่ต่อสู้ ไม่มีความรุนแรง

Read more