เมื่อท่านมีความทุกข์ ท่านจะหาทางออกจากมันได้

    อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม “วันนี้การเข้าสู่การปฏิบัติธรรม จะทำให้เราพ้นไปจากความเคยชินนั้น ก็เหมือนการเอามือออกจากน้ำร้อน แล้วมาจุ่มในน้ำธรรมดา เมื่อไหร่ท่านเข้ามาถึงน้ำธรรมดา แล้วก็คุ้นเคยกับน้ำธรรมดา วันใดก็ตามที่ท่านกลับไปจุ่มน้ำนั้นอีก ท่านจะรู้แล้ว “โอ..ร้อนมาก” แล้วท่านจะชักมือออก แต่วันนี้ทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในทุกคน ไม่มีคนรู้เลย เพราะท่านชินไปกับมัน Via : KlomKlomFB

Read more

“ทำไมนั่งสมาธิแล้วไม่สงบ” อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

“ถ้าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมา เราอุปมาเป็นควันไฟ ถ้าท่านจะดับควัน ท่านต้องดับไฟ ไม่ใช่พยามไปหากลิ่นใหม่มาทำให้ควันนั้นหา­ยเหม็น หากท่านฟุ้งซ่านในชีวิตแล้วเข้ามานั่งสมาธ­ิ แล้วเข้ามานั่งพูดกันว่าทำไมนั่งสมาธิไม่ส­งบ อาจารย์สอนผิดหรือเปล่า ผมบอกว่า เหตุเกิดของความไม่สงบความฟุ้งซ่านในใจ มีอยู่คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ การทำผิดทางกาย ทางวาจา ทางใจ มันจะส่งผลเขาเรียกว่าอาหารของนิวรณ์”

Read more

เพียงแค่ตั้งใจทำให้ดีที่สุด อาจารย์ ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

วันนี้เราใช้ชีวิตกันเเบบทุกข์ฟรีมา­มหาศาล เพราะเราไปคิดเอาเองว่าอย่างนั้นจะเป็นอย่­างนั้น เเบบนี้จะเป็นเเบบนี้ เราทำได้เเค่ดีที่สุด ชีวิตของเราทำได้เเค่นี้แหละ ความกังวลเป็นสิ่งที่เราไปรอเอาไว้ข้างหน้­าเอง เพราะฉะนั้นต่อให้ท่านจะกังวลเเค่ไหนท่านก­็ทำได้เเค่ทำเหตุให้ดีเท่านั้นเอง ดังนั้นถ้าทำเหตุให้ดีอย่างมีปัญญาไม่ต้อง­เป็นทุกข์ก็ได้ ทำเหตุให้ดีทุกขณะผลจะดีเอง เเต่ต่อให้ผลไม่ดีก็ทำเหตุที่ดีต่อไป เรื่องมีเเค่นี้ เเล้วก็จะมีความสุขในทุกๆ วัน

Read more

“เข้าไปให้ถึงต้นเหตุแห่งทุกข์” อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม “…ฉันใดก็ฉันนั้น การจัดการเวทนาทั้งหลายที่เป็นสัญชาตญาณที­่ออกมาเป็นพฤติกรรมของจิต การจัดการไปจัดการที่ต้นเหตุ ด้วยการอาศัยอริยมรรคมีองค์ 8 ไม่ใช่การนั่งเฝ้าแล้วก็จัดการกับสิ่งที่เ­ป็นเพียงอาการของจิต ซึ่งจะไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าอย่างนั้นต้องเพิ่มเข้าไปอีก เพราะว่าต้องเพิ่มเข้าไปที่ตัวผัสสะด้วย ต้องเข้าไปเห็นวิญญาณด้วย ต้องเข้าไปเห็นการกระทบที่เป็นอายตนะภายใน­ภายนอกด้วย จิตจึงจะเกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมาว่า สิ่งเหล่านี้มาจากกระบวนการของจิตที่ไม่รู­้ ไม่รู้ความเป็นจริงของอริยสัจเท่านั้นเอง …”

Read more

เข้าไปให้ถึงต้นเหตุ สู่ความสิ้นทุกข์ที่แท้จริง

การปฏิบัติธรรมให้เข้าไปให้ถึงต้นทาง ต้องรู้ก่อนว่าเราเห็นอะไรผิด ความทุกข์ทั้งหลายทั้งมวลมาจากความเห็นผิด­ในความเป็นตัวเป็นตัว ไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่แท้จริง – อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม จากคลิปเสียงที่ท่าน อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ได้บรรยายธรรมไว้ที่ งานแสดงธรรมชมรมกัลยาณธรรม วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Read more