หนังสือ คู่มือการทำความรู้สึกตัว หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

สติ หมายถึง ความระลึกได้ ไม่ใช่ระลึกชาติแล้วชาติก่อนนะ ระลึกได้เพราะการเคลื่อน การไหว การนึก การคิด นี่เอง จึงว่า สติ – ความระลึกได้ สัมปชัญญะ – ความรู้ตัว บัดนี้เราไม่ต้องพูดอย่างนั้น เพราะคนไทยไม่ได้ (พูด) ว่า สติ

Read more

“ทำไมนั่งสมาธิแล้วไม่สงบ” อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

“ถ้าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมา เราอุปมาเป็นควันไฟ ถ้าท่านจะดับควัน ท่านต้องดับไฟ ไม่ใช่พยามไปหากลิ่นใหม่มาทำให้ควันนั้นหา­ยเหม็น หากท่านฟุ้งซ่านในชีวิตแล้วเข้ามานั่งสมาธ­ิ แล้วเข้ามานั่งพูดกันว่าทำไมนั่งสมาธิไม่ส­งบ อาจารย์สอนผิดหรือเปล่า ผมบอกว่า เหตุเกิดของความไม่สงบความฟุ้งซ่านในใจ มีอยู่คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ การทำผิดทางกาย ทางวาจา ทางใจ มันจะส่งผลเขาเรียกว่าอาหารของนิวรณ์”

Read more

“การปฏิบัติพาตัวใจกลับบ้าน ตอนที่ ๒” โดย อ.ศุภวรรณ กรีน

  “การปฏิบัติพาตัวใจกลับบ้าน ตอนที่ ๒” โดย อ.ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน เป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอชุดการอธิบายธรรมะด­้วยภาพประกอบ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้­าใจธรรมะได้อย่างชัดเ­จนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง ขันธ์ ๕ และการพาตัวใจกลับบ้าน หรือ สติปัฏฐานสี่-วิปัสสนา อีกทั้งยังได้ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ณ “สถาบันพาตัวใจกลับบ้าน” อีกด้วย

Read more

ขอเชิญฟังธรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “สติ(ตัวจริง)…ความอัศจรรย์ ที่เราไม่เคยรู้จัก” โดยอาจารย์ ประเสริฐ อุทัยเฉลิม วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558

Read more

“การปฏิบัติพาตัวใจกลับบ้าน ตอนที่ ๑” โดย อ.ศุภวรรณ กรีน

  เป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอชุดการอธิบายธรรมะด­้วยภาพประกอบ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้­าใจธรรมะได้อย่างชัดเ­จนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง ขันธ์ ๕ และการพาตัวใจกลับบ้าน หรือ สติปัฏฐานสี่-วิปัสสนา อีกทั้งยังได้ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ณ “สถาบันพาตัวใจกลับบ้าน” อีกด้วย ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ อาคาร รู้ศึกษา รู้สึกตัว จังหวัดภูเก็ต

Read more

เวลาเหลือน้อย โดย พระไพศาล วิสาโล จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม

คำปรารภ “เวลา” เป็นสิ่งมีค่าอย่างยิ่งสำหรับคนสมัยใหม่   เพราะใคร ๆ ก็มองว่าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการแสวงหาเงินทอง  ดังมีคำพูดว่าเวลาเป็นเงินเป็นทอง  เป็นเพราะมีทัศนคติดังกล่าว  เวลาว่างจึงหายไปจากชีวิตของผู้คน เนื่องจากไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปโดยไม่มีเงินทองงอกเงย   ทุกวันนี้ใคร ๆ ก็บ่นว่า ไม่มีเวลา ๆ  แม้จะหาเวลาเพิ่มขึ้นได้ ก็ยังรู้สึกว่าไม่มีเวลาอีกเหมือนเดิม ไม่ต่างจากคนที่ได้เงินเท่าใดก็ไม่รู้สึกพอ น้อยคนตระหนักว่าขณะที่ตนมีเงินทองเพิ่มขึ้นนั้น เวลาของตนในโลกนี้กลับเหลือน้อยลงทุกที  

Read more

“เมื่อเจตนาต่าง กรรมก็เลยต่าง” ธรรมบรรยายโดย อ.สุภีร์ ทุมทอง

Read more