เพียงแค่ตั้งใจทำให้ดีที่สุด อาจารย์ ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

วันนี้เราใช้ชีวิตกันเเบบทุกข์ฟรีมา­มหาศาล เพราะเราไปคิดเอาเองว่าอย่างนั้นจะเป็นอย่­างนั้น เเบบนี้จะเป็นเเบบนี้ เราทำได้เเค่ดีที่สุด ชีวิตของเราทำได้เเค่นี้แหละ ความกังวลเป็นสิ่งที่เราไปรอเอาไว้ข้างหน้­าเอง เพราะฉะนั้นต่อให้ท่านจะกังวลเเค่ไหนท่านก­็ทำได้เเค่ทำเหตุให้ดีเท่านั้นเอง ดังนั้นถ้าทำเหตุให้ดีอย่างมีปัญญาไม่ต้อง­เป็นทุกข์ก็ได้ ทำเหตุให้ดีทุกขณะผลจะดีเอง เเต่ต่อให้ผลไม่ดีก็ทำเหตุที่ดีต่อไป เรื่องมีเเค่นี้ เเล้วก็จะมีความสุขในทุกๆ วัน

Read more

” เข้าไปให้ถึงต้นเหตุของทุกข์ ” อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

คาถาพระอัสสชิ ที่ได้ยินกันบ่อยๆ “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้น และทรงแสดงความดับโดยสิ้นเชิงเพราะหมดเหตุ” คำสอนพระพุทธเจ้าไม่เคยให้จัดการที่ผล หากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเวทนาทั้งหลาย เกิดขึ้นมาเพราะมีความโง่ของจิต ที่เรียกว่ามีอวิชชาและความไม่รู้จริงๆ จึงออกมาเป็นผลคือเวทนา ส่งผลออกมาให้เราเห็น เป็นพฤติกรรมของจิต พฤติกรรมเหล่านั้นไม่สามารถจัดการด้วยการเข้าไปจัดการที่ตัวมันเองตรงๆ ทำไม่ได้เปรียบเสมือนน้ำคลองแสนแสบหรือน้ำในสลัมที่เน่าเหม็น ส่งผลออกมาเป็นฟองก๊าซปุดๆ แล้วก็มีแก๊ซไข่เน่าระเบิดผัวะออกมา เหม็นถ้ามีใครซักคนนั่งดูฟองก๊าซมันเกิดขึ้นดับไป เกิดขึ้นดับไป เกิดขึ้นดับไปผมถามว่าเมื่อไหร่ฟองก๊าซมันจะหมดคำตอบคือ ไม่มีทางเพราะฉะนั้นการเฝ้าดูเวทนาที่มีฟองก๊าซเกิดขึ้นดับไป

Read more

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม (พ่อครัว ‘ธรรม’)

เรื่องธรรมะ ต้องจี้ให้เขาเห็นจริงๆ ว่าเกิดที่ตัวเขาจริงๆ ทุกคนอยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆ คืออะไร จากหลักธรรมแสนยากซึ่งน้อยคนจะสนใจถ่องแท้ อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม คือผู้ปรุงรสพระพุทธศาสนาให้คนรุ่นใหม่ลิ้มรสได้อย่างเอร็ดอร่อย ด้วยหวังว่ามนุษย์ทุกคนจะพ้นทุกข์ ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และตาย ชื่อของเขาอาจไม่คุ้นหูคนทั่วไปนัก แต่สำหรับผู้ฝักใฝ่ทางธรรม ชื่อนี้ไม่เพียงแต่คุ้นหู ทว่ายังประทับตรึงในดวงใจอีกด้วย ที่กล่าวเช่นนี้จะหาว่ายกยอปอปั้นกันเกินไปก็ใช่ที่ แต่ด้วยกลวิธีสอนธรรมะอย่างแยบคาย

Read more