คำสอนของฮวงโป

  เสียงอ่านหนังสือคำสอนของฮวงโปจากการแปลแล­ะเรียบเรียงโดยท่านพระพุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปัญโญ) – สวนโมขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

Read more

“จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมา” พระอาจารย์มานพ อุปสโม

  ธรรมบรรยาย “จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมา” โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม ศูนย์ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จันทบุรี

Read more