” จิตภาวนา” หนังสือพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

เนื้อหาภายในหนังสือกล่าวถึงวิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างเรียบง่าย รวมไปถึงวิธีการเดินจงกรม นอกจากนี้ท่านยังกล่าวถึงวิธีทำความเพียรตามทางสายกลาง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

Read more

“จิตวุ่นวาย คลายด้วยธรรม” โดยพระไพศาล วิสาโล

คำปรารภ ความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนา ปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครชอบ  แต่ความทุกข์นั้นหากมองให้ดีก็มีประโยชน์ สามารถผลักดันให้ผู้คนเข้าหาธรรมเพื่อออกจากทุกข์ได้   ปัญหาก็เช่นกันช่วยกระตุ้นให้เราใช้ปัญญาเพื่อหาคำตอบ  ยิ่งปัญหานั้นเป็นสิ่งที่เรากำลังประสบ หรือกำลังสร้างความทุกข์แก่เรา  ก็อาจช่วยให้เราใคร่ครวญกับชีวิตที่ผ่านมา อันนำไปสู่การปรับเปลี่ยนชีวิต หรือวางจิตวางใจเสียใหม่ ทำให้เกิดความเจริญงอกงามตามมา คนเรานั้นหากไม่เจอความทุกข์หรือปัญหา ก็มักพอใจอยู่กับร่องความคิดหรือชีวิตเดิม ๆ โดยไม่เฉลียวใจว่ามันอาจก่อโทษได้ในภายหลัง   การเจอทุกข์หรือประสบปัญหาแต่เนิ่น ๆ อาจช่วยให้เราปรับเปลี่ยนตนเองก่อนที่เหตุร้ายที่หนักหนาสาหัสกว่าจะบังเกิดขึ้น   ใช่แต่เท่านั้นความทุกข์หรือปัญหา

Read more

เวลาเหลือน้อย โดย พระไพศาล วิสาโล จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม

คำปรารภ “เวลา” เป็นสิ่งมีค่าอย่างยิ่งสำหรับคนสมัยใหม่   เพราะใคร ๆ ก็มองว่าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการแสวงหาเงินทอง  ดังมีคำพูดว่าเวลาเป็นเงินเป็นทอง  เป็นเพราะมีทัศนคติดังกล่าว  เวลาว่างจึงหายไปจากชีวิตของผู้คน เนื่องจากไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปโดยไม่มีเงินทองงอกเงย   ทุกวันนี้ใคร ๆ ก็บ่นว่า ไม่มีเวลา ๆ  แม้จะหาเวลาเพิ่มขึ้นได้ ก็ยังรู้สึกว่าไม่มีเวลาอีกเหมือนเดิม ไม่ต่างจากคนที่ได้เงินเท่าใดก็ไม่รู้สึกพอ น้อยคนตระหนักว่าขณะที่ตนมีเงินทองเพิ่มขึ้นนั้น เวลาของตนในโลกนี้กลับเหลือน้อยลงทุกที  

Read more

“สงบจิต สว่างใจ” โดยพระไพศาล วิสาโล

“สงบจิต สว่างใจนั้น เป็นจุดหมายของการฝึกฝนตนในพุทธศาสนา อันนำไปสู่ความสุขที่แท้   หากจิตไม่สงบ ใจไม่สว่าง ก็ยากที่จะพบกับความสุขที่แท้ได้  แม้มีเงินทองมากมาย มีอำนาจมหาศาล ก็พบได้แต่ความสุขชั่วคราว ซึ่งเจือไปด้วยโทษ สามารถทำร้ายตนเองและคนรอบข้างได้   ผู้ที่ปรารถนาความสุขที่แท้ จึงควรฝึกฝนตนให้เกิดความสงบและสว่างในจิตใจ  สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ จิตที่เปี่ยมด้วยเมตตา พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น  ความสุขชนิดนี้จึงก่อเกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน” Via : http://www.visalo.org/book

Read more

“ปาฏิหาริย์สานใจ” โดยพระไพศาล วิสาโล

“ในใจของเราทุกคนมีพลังอันยิ่งใหญ่ ได้แก่ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และความดีงาม    พลังดังกล่าวไม่เพียงนำความสุขมาหล่อเลี้ยงใจเรา หากยังขับเคลื่อนชีวิตของเราให้ก้าวข้ามความทุกข์และอุปสรรคนานัปการ พลังแห่งความดีงามแม้ไม่สามารถเปลี่ยนโลกภายนอกได้เหมือนพลังแห่งกล้ามเนื้อ  แต่ก็สามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง นั่นคือเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร เปลี่ยนความบาดหมางให้กลายเป็นการคืนดี” ที่มา : http://www.visalo.org ดาวน์โหลดหนังสือ

Read more

หนังสือ “คู่มือมนุษย์” โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

สำหรับเวอร์ชั่น pdf ดาวโหลดที่นี่ https://dhammaway.files.wordpress.com/2013/10/handbook_for_mankind.pdf   ฟังเสียงอ่าน https://dhammaway.wordpress.com/2013/10/04/handbook-of-human/

Read more

จิตตสิกขาและอริยสัจ: ความจริงที่ต้องเรียน กิจที่ต้องทำ

จิตตสิกขาจริงๆ เป็นการเตรียมความพร้อมของจิต ให้เหมาะสมต่อการเจริญปัญญา ไม่ใช่แค่ทำจิตให้สงบ ทำจิตให้สงบยังเจริญปัญญาไม่ได้ ต้องจิตตั้งมั่นก่อนถึงเจริญปัญญาได้ ถ้าภาวนาจนแก่รอบจริงๆ จะรู้เลย ไม่มีสุขเลย มีแต่ทุกข์ล้วนๆ กายมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย จิตมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย จิตเป็นขันธ์ จิตก็เป็นทุกข์ ถ้าเห็นว่าจิตเป็นทุกข์เมื่อไร ก็ปล่อยวางจิตเมื่อนั้น ปล่อยวางจิตเมื่อไร ก็จะไม่ยึดอะไรในโลกนี้อีกแล้ว เพราะจิตเป็นสิ่งที่เรายึดเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเรา อริยสัจ

Read more

หนังสือ “จงยืนด้วยหลักที่มั่นคง” – ป.อ.ปยุตโต

ถ้าหากเป็นคนที่มีหลัก
รู้หลักพระศาสนาดีแล้วก็ยืนอยู่กับหลัก
เหตุการณ์ เรื่องราวอะไรต่าง ๆ ผ่านมา
ถ้าเรายืนอยู่กับหลักแล้วเราก็ไม่หวั่นไหว
เรามองเห็นแล้ว สิ่งนั้นก็ผ่านไป
ยิ่งกว่านั้น เมื่อเรามีหลักแล้ว
เราจะสามารถวินิจฉัยได้ด้วยซ้ำไปว่า สิ่งที่เกิดขึ้น
หรือการกระทำทุกอย่างที่เกิดขึ้น ถูกต้องหรือไม่
แทนที่จะต้องฟังทางโน้นทีทางนี้ที
ซึ่งอาจทำให้หวั่นไหวไป

Read more

เรื่อง ” มีรถไหม” อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

คนมีรถ…มีรถ ตอนกำลังอ่านอยู่วินาทีนี้ รถมีไหม…มี ไม่มี (รถมีอยู่ แต่ในใจไม่มีรถในขณะอ่าน) ตอนที่รถในใจไม่มี ไม่มีสุขไม่มีทุกข์กับมันเลยนะถูกไหม ถ้าอยู่ๆ ใครเอารถไปเฉี่ยว แล้วโทรมาวินาทีนี้เลย ทุกข์ไหม…ทุกข์ เพราะรถข้างนอกถูกเฉี่ยว รถข้างในก็ถูกเฉี่ยว ใจแป้วเลย ถ้าวันที่เห็นความจริงคือความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการแล้ว เมื่อรถข้างนอกถูกเฉี่ยว มันไม่มีอะไรข้างในให้เฉี่ยว

Read more