ตอบคำถาม พาตัวใจกลับบ้าน อาจารย์ศุภวรรณ กรีน

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=zzHpFVxRrhM&feature=youtu.be’]

Read more

ความไม่มีตัวตน “I am nothing”

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=V7DmyFLawfM&feature=youtu.be’]

Read more

รถไฟ “ขบวนความคิด”

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=K5vc7JivZG8&feature=youtu.be’] เรื่องความคิดไม่ดีเกิดกับเรานั้น เป็นเรื่องธรรมดามาก แม้คนปฏิบัติในระดับสูงที่จับความคิดได้เร็ว และทัน ก็ยังมีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นบ้างเช่นกัน เพราะนี่อาจจะเป็นเรื่องมารทดสอบก็ได้ ฉะนั้น สิ่งที่หนูต้องฝึกคือ รู้เท่าทันความคิด และอย่าขึ้นรถไฟความคิดนั้นตามไปกับมัน ให้มันเข้าและออกจากสถานีทันที โดยไม่ต่อล้อต่อเถียงกับมัน แล้วมันก็จะหายไป แต่มันก็อาจจะกลับมาใหม่ได้อีก ก็ทำเหมือนเดิมอีก มันเป็นธรรมชาติของความคิดที่เข้าๆออกๆ ฉะนั้น หน้าที่ของเราคือ

Read more

“ฝึกสติ” ด้วยการเคลื่อนไหวและเสียง

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=308qQPt8MdU&feature=youtu.be’]

Read more

“มายา” ของความคิด โดย อาจารย์ ศุภวรรณ กรีน

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=aQ83hVGVb6k&feature=youtu.be’]  

Read more

ใจประภัสสร (จิตประภัสสร)

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=fsdOcVBZZMY&feature=youtu.be’]    

Read more

ฝึกทักษะ “เสียงสักแต่ว่าเสียง”

ฝึกฟังเสียงสักแต่ว่าเสียง พาตัวใจกลับบ้าน อาจารย์ศุภวรรณ กรีน

Read more

“คุกชีวิต” คืออะไร

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=i6x6G3D5F4o&feature=youtu.be’] “ความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะ ความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะ ความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะ” สำรวมระวังไม่เผลอโง่(อวิชชาผัสสะ) เวลากระทบรู้ตัว รู้ใจ รู้ทัน รู้ปัจจุบัน ชีวิตเราก็พ้นโทษ จากคุกชีวิตที่คนส่วนมากติดอยู่และไม่รู้ว่าติดคุก

Read more

อายตนะที่ 6 โดย ศุภวรรณ กรีน

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=IE_jXMGIT6Y&feature=youtu.be’]

Read more