อานิสงส์ของการเจริญสติ

การมีสติเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้ผู้นั้นทำงานทำการได้ผลดี จะตัดสินใจทำอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาด ถ้ามีสติ-ความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา บุคคลนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปวัด ถือศีลกินเจ เพราะเขารู้ตัวว่าตัวเขากำลังทำอะไร กำลังพูดอะไร กำลังคิดอะไร ทำให้ตัวเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนหรือไม่ เพราะสติ-ความรู้สึกตัวนี้คือสิ่งที่มีประโยชน์และสำคัญที่สุดในชีวิตเรา สติจะช่วยไม่ให้เราหลงไปกับอารมณ์หรือความคิด เนื่องจากสติทำให้เรารู้เท่า รู้ทัน รู้จักกัน รู้จักแก้ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับเรา นอกจากนั้นผู้ที่มีสติสมบูรณ์จะมีสมาธิและปัญญา จะไปถึงที่สุดของทุกข์ได เมื่อคนเรามีสติ ความหลง

Read more

หนังสือ คู่มือการทำความรู้สึกตัว หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

สติ หมายถึง ความระลึกได้ ไม่ใช่ระลึกชาติแล้วชาติก่อนนะ ระลึกได้เพราะการเคลื่อน การไหว การนึก การคิด นี่เอง จึงว่า สติ – ความระลึกได้ สัมปชัญญะ – ความรู้ตัว บัดนี้เราไม่ต้องพูดอย่างนั้น เพราะคนไทยไม่ได้ (พูด) ว่า สติ

Read more

คู่มือการทำความรู้สึกตัว โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว) ภาค ๓ อุปสรรคและการแก้ไข

การที่เจริญวิปัสสนากรรมฐาน แบบที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ทุกวันนี้ มันเป็นปัญหาบางอย่าง จึงจะเล่าให้ฟัง คือแนะนำวิธีที่จะไปแก้ปัญหา ที่มันเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรม

Read more

คู่มือการทำความรู้สึกตัวภาค ๒ การเดินทาง โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว)

เราต้องพยายามทำไปแต่ต้นๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอน อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่าไว้นั้น ถ้าหากเราไม่ทำอย่างนี้

ไม่แก้ตรงนี้ก่อนแล้ว… ไปยาก การปฏิบัติธรรมจะไม่ก้าวหน้า

การปฏิบัติธรรมจะก้าวหน้า ต้องเริ่มแต่ต้นๆ

Read more

คู่มือการทำความรู้สึกตัว ภาค ๑ การทำความรู้สึกตัว โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว)

สติ หมายถึง ความระลึกได้ ไม่ใช่ระลึกชาติแล้วชาติก่อนนะ ระลึกได้เพราะการเคลื่อน การไหว การนึก การคิด นี่เอง จึงว่า สติ – ความระลึกได้ สัมปชัญญะ – ความรู้ตัว

Read more

แต่นั่นมิใช่ได้มาเพียงด้วยการคาดหวัง แด่เธอผู้รู้สึกตัว หลวงพ่อเทียน จิตสุโภ

การแสวงหาพระพุทธเจ้าก็ตาม
แสวงหาพระอรหันต์ก็ตาม
แสวงหามรรคผลนิพพานก็ตาม
อย่าไปแสวงหาที่ๆ มันไม่มี
แสวงหาตัวเรานี้
ให้เราทำความรู้สึกตื่นตัวอยู่เสมอ
นี่แหละ จะรู้จะเห็น

Read more

ประจักษ์ได้ด้วยการรู้ แด่เธอผู้รู้สึกตัว หลวงพ่อเทียน จิตสุโภ

ดีในเบื้องต้น
เลิศในท่ามกลาง
และอัศจรรย์ในที่สุด :
อารมณ์ของการปฏิบัติ
การเจริญสติ
ด้วยวิธีเคลื่อนไหว

Read more

เห็นได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ แด่เธอผู้รู้สึกตัว หลวงพ่อเทียน จิตสุโภ

วิปัสสนา
หมายถึงความรู้ภายในที่แจ่มชัด
การถอนรากขึ้นอย่างสิ้นเชิง
นี้คือการรู้ที่แท้จริง ใครที่ทำก็จะรู้
ใครที่เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถทำได้
โดยไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ภาษา หรือศาสนา
แต่เราต้องเข้าใจวิธีที่ถูกต้อง

ถ้าเธอไม่เจริญสติแล้วเธอก็จะไม่รู้
แม้ว่าเธอจะทำบุญ รักษาศีล
หรือปฏิบัติภาวนา
เพื่อความสงบเป็นอันมากก็ตาม
การรู้จะเกิดขึ้น
เพราะเหตุของการเจริญสติ

Read more

และแล้ว ก็จะไม่ถูกแผดเผาอีก แด่เธอผู้รู้สึกตัว หลวงพ่อเทียน จิตสุโภ

ทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง
เราทุกข์เพียงเพราะเราไม่รู้มันเท่านั้น

เมื่อเราไม่เห็นความคิด
เราตามความคิด เราเข้าไปอยู่ในความคิด
เราเข้าไปอยู่ในถ้ำ และนั่นคือทุกข์…
ความสงบที่แท้จริงก็คือ
ขณะเมื่อเราเห็นความคิด

Read more

แด่เธอ…ผู้รู้สึกตัว เปิดของที่คว่ำอยู่ให้หงายขึ้น หลวงพ่อเทียน จิตสุโภ

บุญคือบุคคลที่รู้จักตัวเอง
ใครก็ตามที่รู้จักตัวเองคือบุคคลผู้มีบุญ
และเป็นผู้ที่มีความสามารถกระทำตนเอง
ให้เป็นบุคคลที่ประเสริฐ (อริยบุคคล)
ได้อย่างแท้จริง

การเฝ้าดูความคิด
โดยไม่พยายามไปทำ
หรือจัดการอะไรกับมัน
เพียงแต่ดูมันเฉยๆ
และปล่อยมันไป
นี้คือหนทางของอิสรภาพจากทุกข์

Read more