ปรีชาญาณของผู้ไม่รู้หนังสือ (หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก) ของ อ.โกวิท เอนกชัย (เขมานันทะ)

เชิญรับฟังหนัีงสือเสียง “ปรีชาญาณของผู้ไม่รู้หนังสือ (หลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก)” เขียนโดย: อ.โกวิท เอนกชัย (เขมานันทะ) ให้เสียงโดย : ทพญ.ธนาภรณ์  วงศ์แหลมทอง ความยาว: 1.48 ชั่วโมง บทนำของหนังสือเสียง “ปรีชาญาณของผู้ไม่รู้หนังสือ” “สวัสดีค่ะ ท่านผู้ฟังที่รัก…เดือนกันยายนก็เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ เดือนนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

Read more

การท่องสำรวจชีวิต ตอนที่ 3 เขมานันทะ

ใช้สติดูความ คิด เมื่อความคิดเกิด รู้มัน เห็นมัน เข้าใจมัน สัมผัสมัน ทันทีที่ความคิดเกิด ตัดมันทิ้งไปทันที ทำเหมือนแมวตะครุบหนู หรือเหมือนนักมวยที่ขึ้นเวทีต้องชกทันที เขาไม่จำเป็นต้องไหว้ครู ไม่ว่แพ้หรือชนะนักมวยต้องชก เราไม่ต้องคอยใครหรือเหมือนกับการขุดบ่อน้ำ เมื่อเราค้นพบน้ำ เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องตักโคลน ตักเลนออก ตักน้ำออกจนหมดน้ำเก่าเอาออกให้หมด บัดนี้น้ำใหม่จากภายในจะไหลออกมา เราจะต้องกวนที่ปากบ่อ

Read more

ความคิด จิตก่อนคิด โดยเขมานันทะ ตอนที่ 7

  อย่าพยายามไปบังคับจิตให้หยุดคิด หน้าที่ของเราคือทำสติตามรู้ความคิดไปทำสติตามรู้ไป ความคิดนั่นแหละคือเครื่องรู้ของจิต เครื่องระลึกของสติ ความคิดเป็นฐานที่ตั้งอันมั่นคงของสติ คลิกที่นี่เพื่อฟัง

Read more

ความคิด จิตก่อนคิด โดยเขมานันทะ ตอนที่ 6

โดยทั่วไป ความคิด หมายถึง กิจกรรมทางจิตใจหรือทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับจิตสำนึกเฉพาะคน ความคิดยังอาจหมายถึงกระบวนการคิดหรือลำดับแง่คิด ในทำนองเดียวกัน กรอบความคิด หมายรวมถึง กระบวนการการรับรู้ การรับรู้ความรู้สึก ความมีจิตสำนึก และจินตนาการ[1] การทำความเข้าใจถึงจุดกำเนิดที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม กระบวนวิธี และผล ยังคงเป็นเป้าหมายที่นักวิชาการจำนวนมาก เช่น นักชีววิทยา นักปรัชญา นักจิตวิทยา และนักสังคมวิทยา ตั้งไว้ เนื่องมาจากความคิดนั้นเป็นหลักพื้นฐานรองรับการกระทำและปฏิกิริยาของมนุษย์ การคิดทำให้มนุษย์สามารถเข้าใจโลกหรือออกแบบชีวิตได้แตกต่างกัน ทั้งยังทำให้นำเสนอหรือแปลความหมายสิ่งต่าง ๆ

Read more

ความคิด จิตก่อนคิด โดยเขมานันทะ ตอนที่ 5

  จิตใจ คือ ความรู้สึกนึกคิด เชาว์ปัญญา ความสำนึก ความมีสติ แต่ความคิดเป็นองค์ประกอบสำคัญของจิตใจที่สามารถรู้เห็นได้ กำกับและควบคุมอย่างชัดเจน บางครั้งจึงใช้คำว่า “ความคิด” แทน มีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่กล่าวถึงการทำงานของจิต ทั้งจากเพลโต อริสโตเติล หรือแม้แต่นักปรัชญาชาวกรีกและอินเดีย ก่อนที่จะมีวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีจะเน้นไปทางปรัชญาหรือศาสนา แต่ทฤษฎีสมัยใหม่ จะอาศัยวิทยาศาสตร์ในการอธิบายการทำงานของสมอง (ที่มา : วิกิพีเดีย) คลิกที่นี่เพื่อฟัง 

Read more

ความคิด จิตก่อนคิด โดยเขมานันทะ ตอนที่ 4

จิตพิจารณา ที่แท้แล้วจะต่างจากจิตคิด  ตรงที่ว่า จะไม่พิจารณา ทุกๆสิ่งเป็นไตรลักษณ์  แต่จะพิจารณาสิ่งนั้นๆ “ตามความเป็นจริง” เช่นถ้าความจริงมันเป็น นิจจัง สุขัง อัตตา ก็ให้มันรู้ไป ว่ามันเป็น เราวางใจไว้เป็นกลางๆ  พิจารณาไปเฉยๆ  เป็นการปรับมุมมอง เปรียบเหมือนหันไปมองในมุมนี้  ไม่ได้สั่งให้ภาพมันเป็นแบบนี้ๆเลย การที่เป็นสิ่งนั้นเป็นไตรลักษณ์ ก็เพราะสิ่งนั้นเป็นไตรลักษณ์จริงๆ

Read more

ความคิด จิตก่อนคิด โดยเขมานันทะ ตอนที่ 3

จิตคิด  คือ  จิตที่เป็นของสามัญที่สุด  เพราะเป็นภาวะที่ทุกคน ใช้อยู่เป็นปกติ   สมัยก่อนฝึกดูจิต ก็ไม่รู้ตัวมาก่อน ว่าเราคิดไปโน่น ไปนี่ทั้งวัน  วุ่นวายขนาดนี้   พอจะปฏิบัติธรรม ก็พูดกับตัวเอง(คิด) ขึ้นมาก่อนเลยว่า “เราจะปฏิบัติธรรมนะ”  พอเริ่มนั่งขัดสมาธิ มันก็ เริ่มพากย์ว่า “เราจะนั่งนานแค่ไหนดี  แล้วจะเมื่อยไหม  มันจะสงบไหม

Read more

ความคิด จิตก่อนคิด เขมานันทะ ตอนที่ 2

รวมความว่ามนุษย์เราคิดด้วยภาษาของเรา เวลาเราคิดเรากำลังพูดอยู่ข้างใน และในความคิดนั้นก็คือ มีมโนภาพปรากฏขึ้น เราคิดเป็นสิ่งๆ เช่น นาย ก. คิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะคิดถึงทุกสิ่งไม่ได้ครับ ไม่เชื่อท่านผู้ฟังลองปฏิบัติดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับ คิดถึงทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็เลยไม่มีสักอย่างเดียว เมื่อจะคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด มโนภาพของสิ่งนั้นก็จะปรากฏขึ้น คลิกที่นี่เพื่อฟัง  

Read more

สรุป สติภาวนา เขมานันทะ ปี พ.ศ. 2530 ตอนที่ 024

สรุปเนื้อหาธรรมบรรยายและหลักการเจริญสติภาวนาทั้งหมด ธรรมจาริณีกล่าวสรุป ขอบคุณ และร่วมขับเพลง ศานติ -ไมตรี คลิกที่เพื่อฟัง

Read more

เมื่อรู้ว่ากำลังหลงทาง นั่นคือทาง สติภาวนา เขมานันทะ ปี พ.ศ. 2530 ตอนที่ 023

การที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้สิ้นสุดทุกข์นั้น ต้องทวนกระแสอารมณ์ ไปสู่ก่อนหน้าที่อารมณ์จะเกิด อารมณ์ในที่นี้คือความคิด ถ้าเราตั้งคำถามเดี๋ยวนี้ว่า ก่อนหน้าคิดคืออะไร ก็ยังตกอยู่ภายใต้รูปของความคิดเหมือนเดิม ดังนั้นการทวนกระแสไปสู่ต้นน้ำจริง ๆ  ต้นกำเนิดจริง ๆ  ที่ที่ความคิดออกมา เราถึงต้องทำภาวนากิจเพื่อเร้าความรู้สึกตัวให้สูง เพื่อความแก่กล้าของอินทรีย์ทั้งห้า (ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา)  เพื่อจะทวนเข้าไปสู่ก่อนหน้าความคิดเกิด

Read more