ภาวนากับชีวิตการงาน ตอนที่ 1 หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

การพูดถึง “ภาวนา” เราก็อาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องเหลือวิสัยที่จะเข้าใจ อาจคิดไปว่าหลักของการภาวนานี้มีแต่รูปแบบการนั่ง มีแต่วัตรปฏิบัติต่าง ๆ สำหรับผู้ที่ไม่เคยทำอาจจะคิดกลัวไป แต่สำหรับผู้ที่เคยสัมผัสบ้าง ก็อาจจะพอใจ กระตือรือร้น เพราะว่าการเจริญภาวนานี้จะได้ผลเป็นกอบเป็นกำขึ้นมาจริง ๆ มันไม่เหมือนกับเราทำนา ทำไร่ ทำสวน เราทำนา ทำไร่ ทำสวน ต้องรอเป็นครึ่งปี เป็นปี จึงจะได้ผลของสิ่งที่เราทำ แต่หลักของภาวนานี้ไม่ต้องรอ ทำเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ และก็คิดว่าเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดของการทำคุณความดี

Read more

อยู่ตรงกลาง ดูนอก ดูใน ไม่เข้าไม่ออก หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

สติตัวรู้ที่ไปรู้ลมหายใจ ก็เป็นความรู้สึก คือสติ
ความรู้ที่กระดิกนิ้วมือ ก็เป็นความรู้สึก คือสติ
อยู่เฉยๆ ก็เป็นสติ อยู่ที่ไหนก็เป็นสติ
แม้แต่อยู่เฉยๆ นั่งเฉยๆ ก็เป็นความรู้สึกตัว

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรม การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว วันที่ 17-21 สิงหาคม 2556

ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรม การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว วันที่ 17-21 สิงหาคม 2556  ตามแนวหลวงพ่อเทียนโดยพระอาจารย์ทรงศิลป์ ศิษยห์ ลวงพ่อคาเขียน วัดป่าสุคะโต ณ ห้องประชมุ มโนราห์ โรงแรม อัปสรา บีช ฟร้อนท์ รีสอรท์ แอนด์ วิลล่า เขาหลัก

Read more

ชีวิตที่เป็นธรรมชาติล้วนๆ.

ตัวตนไม่มี กูไม่มี มีแต่ธรรมชาติ มีแต่อาการ.
เราเรียนจบในชีวิตของเรา มันก็จบทั้งหมด.
คนในโลกทั้งหมด ก็คือคนคนเดียวกัน.

Read more

ความผิด เป็นเรื่องน่าสดชื่น. สติแท้ๆ มันจะสดชื่น.

ความผิด เป็นเรื่องน่าสดชื่น. สติแท้ๆ มันจะสดชื่น.
เหมือนกับเราเห็นสิ่งใด ที่มันผิด
กระตือรือร้น อยากให้มันผิด ด้วยซ้ำไป.

สติแท้ๆ มันจะสดชื่น
เวลาเห็นความคิด มันจะยิ้ม
มันมีความมั่นใจ มันเป็นเรื่องที่สดชื่น.

Read more

หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ตอบปัญหาธรรม [สติปัฏฐาน ๔] ตอนที่ 2

  หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ เป็นอาจารย์กรรมฐานแนวการเจริญสติ ผู้มีชื่อเสียงและสำคัญยิ่งท่านหนึ่ง หลวงพ่อได้ตอบปัญหาธรรมของคุณประสาน ชำนิงาน และคุณบูชา บูชาธรรม ที่วัดเจริญราษฎร์ อ.บ้านค่าย จ. ระยอง เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๓๖ อุบาสก :: หลวงพ่อบอกว่า

Read more

หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ตอบปัญหาธรรม [สติปัฏฐาน ๔] ตอนที่ 1

หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ เป็นอาจารย์กรรมฐานแนวการเจริญสติ ผู้มีชื่อเสียงและสำคัญยิ่งท่านหนึ่ง หลวงพ่อได้ตอบปัญหาธรรมของคุณประสาน ชำนิงาน และคุณบูชา บูชาธรรม ที่วัดเจริญราษฎร์ อ.บ้านค่าย จ. ระยอง เมื่อ ๔ มีนาคม ๒๕๓๖ อุบาสก :: ตอนนี้ที่ผมสงสัย ตนเองก็เคยนั่งสมาธิช่วงที่อยู่ญี่ปุ่น

Read more

หลวงพ่อคำเขียนตอบคำถาม

  ถาม กระผมขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า ในช่วงแรกสุดที่หลวงพ่อไปปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียน ใช้เวลาเท่าใด ? ตอบ เดือนหนึ่ง ตอนที่เป็นฆราวาส ถาม ที่จิตเปลี่ยนครั้งแรกนะครับ ตอบ เดือนหนึ่งเต็มๆ ตอนแรกสิบวันแล้วก็ยังไม่รู้อะไร บางคนเขาบอกว่าเจ็ดวันเท่านั้นนะ รู้รูป รู้นาม โยมทำไมไม่รู้ เณรน้อยๆมาถาม พี่ทำไมไม่รู้ ผมปฏิบัติเจ็ดวันรู้เรื่องรูป เรื่องนามแล้ว

Read more

ประสบการณ์การปฏิบัติ หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ ตอนที่ 2

กล่าวให้ข้อคิด ประสบการณ์การปฏิบัติ (๒) พูดธรรมะสู่กันฟัง ในฐานะที่เราเป็นกัลยาณมิตร กัลยาณธรรม ก็พูดให้ฟัง ทำให้ดู อยู่ให้เห็น ฝึกหัดดัดแปลง แก้ไขปรับปรุงตนเอง อาศัยการได้ยินได้ฟัง เพื่อเอาไปประกอบกับการศึกษาและปฏิบัติ สิ่งที่พูดก็เป็นสิ่งที่ทำได้เป็นไปได้ พูดในสิ่งที่มันมี ในสิ่งที่มันเป็น เช่น การเจริญสติ “สติ” ก็มีอยู่กับทุกคนทุกชีวิต

Read more