เหลือแต่การกระทำ เสียงธรรม หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

http://ia700806.us.archive.org/28/items/kumkein_07/17.mp3

Read more

ว่างไม่เป็นอะไร เสียงธรรม หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

http://ia600806.us.archive.org/28/items/kumkein_07/16.mp3

Read more

สอนให้ทำเอา เสียงธรรม หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

http://ia600806.us.archive.org/28/items/kumkein_07/15.mp3

Read more