ทำไมเราถึงต้องทำสมาธิ

ประโยชน์ของสมาธิ —————————- 1. ถ้าท่านเป็นคนที่มีธุรกิจท่วมหัว สมาธิจะช่วยให้ท่านกำจัดความเครียด และสามารถผ่อนคลายได้มาก 2. ถ้าท่านเป็นคนวิตกจริต สมาธิสามารถช่วยท่านระงับความวิตกกังวล และสามารถทำให้ท่านพบกับความสงบสุขอย่างถาวร หรือไม่อย่างน้อยก็เป็นคราว ๆ ไป 3. ถ้าท่านเป็นคนที่มีปัญหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สมาธิจะช่วยให้ท่านเกิดกำลังใจ และความเข้มแข็งที่จะเผชิญ หรือเอาชนะปัญหาต่าง ๆ ได้

Read more

สมาธิในชีวิตประจำวัน โดย พ.ญ.อมรา มลิลา

ปกติคนเราก็มีสมาธิกันอยู่โดยธรรมชาติแล้วทั้งนั้น แต่เราอาจไม่รู้สึกตัวว่านั่นเป็น สมาธิ เหตุใดเราจึงหันมาสนใจสมาธิกันในระหว่างนี้ เห็นจะเป็นเพราะชีวิตประจำวันขณะนี้ วุ่นวายสับสน จนเรารู้สึกเหนื่อย ไม่มีกำลังพอที่จะรับหน้ากับสิ่งที่ต้องผจญอยู่ทุกวัน ๆ

Read more

ประโยชน์ของสมาธิ

ท่านเจ้าคูณอุบาลีฯ ตอบว่า ลาว ภาษาบาลีว่า ลาโว แปลว่า “ผู้ตัด” มาจาก ลุ ธาตุ วิเคราะห์ว่า ลุนาตีติ ลาโว = ผู้ใดย่อมตัดผู้นั้นชื่อว่าลาว” “ตัดอะไร” สมเด็จซัก “ตัดหางเปียเจ็ก” เจ้าคุณอุบาลีฯสวนขึ้นทันที(สมเด็จท่านมีเชื้อสายจีนชาวชลบุรีครับ) สมเด็จไม่ทันระวังตัว เพราะมัวไปแขวะคนอื่นเพื่อความมันส์โกรธหน้าแดงเลย นี่แหละครับ กิเลสที่มันสงบอยู่ดุจหญ้าถูกหินทับ พอถูกสะกิดเท่านั้นมันก็ฟุ้งขึ้นมาได้ ยกเรื่องจริงในยุทธจักรดงขมิ้นมาเล่าประดับความรู้ครับ

Read more

อารมณ์ของการปฎิบัติ โดยหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

รูปโรค-นามโรค มี ๒ อย่างด้วยกัน โรคทางกาย เช่น โรคทางเนื้อหนัง เจ็บหัว ปวดท้องนี้ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล ให้หมอตรวจและเช็คร่างกายให้ดีแล้ว หมอจะเอายาให้กินมารักษา โรคบางอย่างหายได้ทันที แต่โรคบางอย่างนานๆ อาจจะหายได้ และโรคบางอย่างอาจจะไม่หายก็ได้

Read more